Tunnitööd EK

MUUTUMATUD  SÕNAD
Harjuta SIIN

TSITAATSÕNAD
Harjuta SIINSIIN

VÕÕRSÕNAD
Harjuta SIINSIINSIINSIINSIINSIINSIINSIIN

TUNNITÖÖ: Vali endale 2-3 kõnekäänu ja kujuta neid pildina.KÕNEKÄÄNUD  JA NENDE TÄHENDUSED
Mõistata SIIN

EESTI KEELE  ÕIGEKIRI: Kuldvillak
Mängi SIIN

KÄÄNDSÕNADE  TULETAMINE
Harjuta SIIN ja SIINHÄÄLIKUD
Harjuta siin ja siin
HÄÄLIKUTE LIIGITAMINE
Harjuta siin

Harjuta häälikute õigekirja SIIN

RÕHULIITED -KI ja -GI
Harjuta siin ja siin

POOLITAMINE
Harjuta siinsiin
SILBITAMINE
Harjuta siinsiinsiin

POOLITALÜHENDID
Harjuta siin

Täna tähistatakse Euroopa keeltepäeva.
Tutvu järgmiste linkidega ja vasta küsimustele.

Euroopa keeltepäev
Euroopa Liidu keeled

https://et.wikipedia.org/wiki/Euroopa_Liidu_ametlikud_keeled


TUNNITÖÖ:
Tutvu soome-ugri rahvaid tutvustava lingiga SIIN.
Vali üks rahvas ja tee tema kohta mõistekaart.
http://jabadaba.eki.ee/public/erm-soome-ugri.jpg

MÄRGISTA  EESTI MURDED siin

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar