HARJUTA EKSAMIKS

TEGUSÕNA PÖÖRAMINE. PÖÖRE. AEG. TEGUMOOD. KÕNEVIIS: harjuta SIIN

VÕÕRSÕNAD: harjuta SIIN

LÜHENDID: harjuta SIIN

POOLITAMINE: harjuta SIIN

OMADUSSÕNADE VÕRDLUSASTMED: harjuta SIIN

LAUSELIIKMED: harjuta SIIN

RINDLAUSE ja PÕIMLAUSE: harjuta SIINSIIN

LIITLAUSE: harjuta SIIN

LIHTLAUSE (KOONDLAUSE): harjuta SIIN


ÜTE: harjuta SIIN

OTSEKÕNE ja KAUDKÕNE: harjuta SIIN

SÕNALIIGID: harjuta SIIN

HÄÄLIKUÕIGEKIRI: harjuta SIIN

HÄÄLIKUÜHEND: harjuta SIIN

KÄÄNAMINE: harjuta SIIN

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar