KONTROLLTÖÖDE KÜSIMUSED

ÜHISKONNAÕPETUSE  KONTROLLTÖÖ NR.3
Riigikogu. Valitsus. President / töö ajal saab kasutada saab Põhiseadust /
1.   Milline võim kuulub Riigikogule? (Põhiseadus =PS)
2.   Mitu liiget on Riigikogus? (PS)
3.   Kes võib kandideerida Riigikogusse? (PS)
4.   Kuidas ja kui tihti vahetub Riigikogu koosseis? (õpik lk 80)
5.   Millised on Riigikogu peamised ülesanded? ( õpik lk 80 )
6.   Kes kuuluvad Riigikogu juhatusse? (PS)
7.   Mis on fraktsioon, kes sinna kuuluvad? (õpik lk 78 )
8.   Kes moodustavad opositsiooni? Mis tähtsus on opositsioonil? ( õpik lk 78 )
9.   Kuidas langetab parlament otsuseid? (õpik lk 79)
10. Mis määrab kindlaks presidendi ülesanded? (õpik lk 81)
11. Kes võib kandideerida presidendiks? (PS)
12. Mitmeks aastaks valitakse president? Mitu ametiaega järjest saab ta president olla? (PS)
13. Millised on Eesti presidendi peamised ülesanded? (õpik lk 83)
14. Nimeta õiges järjestuses kõik Eesti Vabariigi Presidendid.
15. Milline võim kuulub valitsusele? (PS)
16. Kes kuuluvad valitsusse? (PS)
17. Kes nimetab peaministrikandidaadi ja moodustab valitsuse? (PS)
18. Kes nimetab ametisse ja vabastab valitsuse? (PS)
19. Kes moodustavad koalitsioonivalitsuse? (õpik lk 85)
20. Mis ülesanne on ministeeriumidel? Nimeta mõni? (õpik lk 85)
21. Kes on portfellita minister? ( õpik lk 85)
22. Kes on kantsler, mis on tema ülesandeks? (õpik lk 86)
23. Mis ülesanne on riigikantseleil? Kes seda juhib? (õpik lk 86)
24. Millised on valitsuse ülesanded? (PS)  

SISUKONTROLL.
Küsimuste vastused esitada hiljemalt 18.12 kirjanduse vihikus. Küsimusi ära kirjutada pole vaja, piisab küsimuse numbrist.
Vastused leiad:raamatust Fr.R.Faehlmanni raamatust "Müütilised muistendid" (olemas kooliraamatukogus)
https://www.antikvariaat.eu/images/print/muutilised-muistendid-1513.jpg


MÜÜTILISED MUISTENDID
Fr. R. Faehlmann
Kontrollküsimused

1. Milliseid andeid oli VanaiseVanemuisele kinkinud?
2. Kes tagus oma parimast terasest  taevavõlvi ja pani sinna kuu, tähed japäikese?
3. Miks ei olnud Vanaisa nõus kurjust hävitama?
4. Miks oli loomadele tarvis kuningat?
5. Miks kaevati Emajõgi?
6. Miks vähil on silmad selja taga?
7. Miks kutsuti ühel päeval kokku kõik loomad?
8. Miks on kalad tummad?
9. Mitu korda pidi Vanemuine oma kosjaskäigul eitavat vastust kuulma?
10. Kust leidis Vanemuine endale lapsukese?
11. Missugust tööd pidi tegema Hämarik?
12. Miks Koit ja Hämarik ei soovinud alatiseks kokku jääda?
13. Mida hüüdsid ööbikud Koidu rinnal liiga kaua viibivale Hämarikule?
14. Kes elas Endla järve kaldal eestlaste muinasloo järgi?
15. Kuidas sai Juta näha minevikku?
16. Millist tähtsat külalist oodati kevadpeole?
17. Kes laulis naljake kähiseva häälega uhkel kevadpeol?
18. Mis juhtus Vanemuise kandlega?
19. Kuhu läks Vanemuine?


ÜHISKONNAÕPETUSE KONTROLLTÖÖ  NR.2
Maksud. Riigieelarve. Isiklik eelarve.
1.   Mis on sotsiaalmaks?
2.   Mis on tulumaks?
3.   Mis on käibemaks?
4.   Mis on aktsiisimaks?
5.   Mis on töötukindlustusmakse?
6.   Võrdle astmelist ja võrdelist tulumaksu. Nimeta tulumaksu kaks liiki.
7.   Mis on tuludeklaratsioon? Mida ta sisaldab?
8.   Mis on riigieelarve? Millal ta on tasakaalus?
9.   Millised on riigieelarve kulud ja tulud?
10. Mis on riigilõiv?
11. Nimeta isikliku eelarve kulud ja tulud.
12. Mis on intress?
13. Mis on aktsia? Kes on aktsionär?
14. Mis on liising?
15. Milliseid pangakaarte väljastavad pangad? Mille poolest nad erinevad?
16. Mis on tähtis meeles pidada laenamise juures?

ÜHISKONNAÕPETUSE  KONTROLLTÖÖ  NR.1
Turumajandus. Jõukus ja toimetulek. Tööturg ja töösuhted.

1.   Mis on turumajandus? Iseloomusta lühidalt.
2.   Mis on turg?
3.   Mis on turunõudlus?
4.   Mis on ostujõud?
5.   Mis on hind?
6.   Mis on kaup?
7.   Kuidas jaguneb kauba hind?
8.   Mis on turutasakaal?
9.   Mis on konkurents?
10. Mis on monopol?
11. Miks peab riik sekkuma majandusse?
12. Millised on riigi sekkumise motiivid? Selgita lühidalt.
13. Millised on riigipoolsed majanduse toetusviisid?
14. Nimeta kolm tegurit, mis mõjutavad inimeste majanduslikku toimetulekut.
15. Millised on ühiskondlikud tegurid, mis mõjutavad inimeste majanduslikku toimetulekut?
16. Kuidas mõjutab inimene ise oma majanduslikku toimetulekut?
17. Kuidas leevendab riik vaesust?
18. Nimeta töötegemise põhjus.
19. Mis on palgatöö?
20. Mis on vabatahtlik töö?
21. Mis on tööturg?
22. Millised osapooled osalevad tööturul?
23. Mis on tööleping?
24. Kuidas lõpetada töölepingut?
25. Nimeta tööandja õigused ja kohustused.
26. Millega tegelevad töövaidluskomisjon ja Tööinspektsioon?
27. Mis on palk? Mis on brutopalk? Mis on netopalk?
28. Mis on miinimumpalk ehk alampalk?
29. Millega tegeleb töötukassa?
30. Millised on töötu õigused?

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar